W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PROSIMY O KONATK MAILOWY: BIURO@BUKIETLOVE.PL

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty i reklamacje

  1. Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Zwracaną rzecz zwróć do nas na adres: Rynek Podgórski 9, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- przez kontakt telefoniczny

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bukietlove.pl

- pisemnie na adres ul. Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia - np. bukiet kwiatów/wiązanka/wianek/kompozycja z żywych kwiatów! Wiemy że jednak różne rzeczy mogą się przydarzyć na drodze od nas do Ciebie - dlatego, jeżeli jednak uznasz, że chcesz zwrócić bukiet - skontaktuj się z nami!
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

2. Reklamacje

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez klienta na przykład:

- pisemnie na adres ul.Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bukietlove.pl

Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, przesłanie zdjęcia oraz opisu wady

- reklamacja nie będzie rozpatrywana bez dokumentacji fotograficznej (zdjęcie wady)

- żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Formularz reklamacyjny - pobierz

Formularz odstąpienia od umów - pobierz